Ćwiczenia dla poprawy sprawności konia metabolicznego (również po ochwacie)

Z wcześniejszego artykułu wiecie już diecie już o nie co, na temat diety konia metabolicznego w ostrej fazie ochwatowej.

Ruch jest podstawą, można by rzec nawet “kamieniem węgielnym” dla odzyskania
prawidłowego stanu zdrowia u konia insulinoopornego. Jest on równie ważny w przypadku koni cierpiących na chorobę Cushinga (lub też PPID od Pituitary Pars Intermedia
Dysfunction). To czy koń wyjdzie na prostą po przebyciu ochwatu w stanie ostrym lub też
chronicznym, w dużej mierze zależy od stopniowego wprowadzania go w zaplanowany
wcześniej program ćwiczeniowy.

Czytaj dalej Ćwiczenia dla poprawy sprawności konia metabolicznego (również po ochwacie)